ศึกษาดูงานอาคารอเนกประสงค์พิเศษ แบบ 5 ชั้น ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร
ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์พิเศษ แบบ 5 ชั้น
ณ โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<