ประกาศ เลื่อน กำหนดการรับสมัครนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563

📌 ประกาศ เลื่อน กำหนดการรับสมัครนักเรียน (ขั้นตอนยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ )
ม.1 ห้องเรียนปกติ / IEP และ ม.4 ห้องเรียนปกติ
ปีการศึกษา 2563
‼️ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ไวรัสโควิด (COVID-19)
จากเดิมวันที่ 21-25 มีนาคม 2563 ไปจนกว่าสถานการณ์ดีขึ้น และมีประกาศจากทาง สพฐ. โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
แต่ท่านยังสามารถกรอกข้อมูล และดำเนินการขั้นตอนระบบออนไลน์ได้ตามปกติ ไว้ล่วงหน้าได้ ผ่านเว็บไซต์ที่ http://203.114.116.51/psadmission/