แจ้งประกาศผล 0 ร มผ (อย่างเป็นทางการ) นักเรียนชั้น ม.1 , ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

🏫 แจ้งประกาศผล 0 ร มผ (อย่างเป็นทางการ)
นักเรียนชั้น ม.1 , ม.2, ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
🌏 ดูประกาศผลได้ที่ http://203.114.116.51/transcripts/
‼️ หากนักเรียนมีผลการเรียน “ไม่ผ่าน” ให้ลงทะเบียนซ่อมเสริมและแก้ตัว 12-15 พ.ค. 63 ณ กลุ่มบริหารวิชาการ