การประชุมการดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน ของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้าร่วมการประชุมแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียนสู่การปฏิบัติจริง
ของพลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<