ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านคุณธรรม”

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร เข้าร่วมงาน “เปิดบ้านคุณธรรม”
โครงการขับเคลื่อนคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาจังหวัดสู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา สู่ชุมชน อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี
ที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยนำเสนอในรูปแบบของการจัดประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อัตลักษณ์ของชุมชน อันเกิดจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา
โดยพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<