ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการวรพจน์ สิงหราช

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้าร่วมแสดงความยินดีและกล่าวต้อนรับ นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองสวน(พรหมอุทิศวิทยาคาร)
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563
ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<