การแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดกิจกรรมการแข่งขันประกวดวงดนตรีสากล Potisarn Music Award ครั้งที่ 18
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ณ เวทีหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<