ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ตำแหน่ง

1. พนักงานขับรถยนต์                           1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 512

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม