การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเสน่ห์ อบเชย นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เข้ารับโล่รางวัลอุปนายกสมาคมฯ ดีเด่น และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ดีเด่น
โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงศ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติในการประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
จัดโดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 -11 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดเชียงราย

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<