การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการประเมิน ว21/2560

งานพัฒนาบุคลากร ฝ่ายบริหารงานบุคคล
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมิน ว21/2560
เพื่อเพิ่มความเข้าใจการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่
เมื่อวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
ณ วังน้ำเขียวเลควิว จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<