การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ประธานสนามสอบ
พร้อมคณะผู้บริหารและครู ร่วมกับนายธนะกุล ช้อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล
นายกฤษฎิ์ฏิพล ศิริวรขันธุ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุมธมณฑล
นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
นางขันธ์ธนา สุทธิกรณ์ ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.1

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<