ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง ช่างปูน ช่างไม้ พนักงานสถานที่ พนักงานขับรถยนต์

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง

1. ช่างปูน ช่างไม้ (ช)                           1  ตำแหน่ง

2. พนักงานสถานที่ (ช)                        2  ตำแหน่ง

3. พนักงานขับรถยนต์ (ช)                    1  ตำแหน่ง


ผู้ที่สนใจขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เว้นวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถามโทร. 02-448-6931 ต่อ 1183

หนังสือรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม