กิจกรรมส่งเสริมความรู้และวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ วิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน
นำโดยนายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะ แจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น PM 2.5 ให้แก่นักเรียน

และเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุข 49 วัดชัยพฤกษมาลา สาขาโพธิสารราษฎร์สามัคคี
นางสาคร แขขุนทด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนางสุพิชชา มัดจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
มาให้ความรู้ คำแนะนำและอธิบาย สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน
วิธีการใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น และสาธิตวิธีการล้างจมูกที่ถูกต้องพร้อมประโยชน์ของการล้างจมูก
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

 

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<