ผู้อำนวยการโรงเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับผู้บริหาร สพฐ.

นายภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
ณ กระทรวงศึกษาธิการและโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

 

นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มงบประมาณ 3
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
รองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสมรรถนะก่อนเข้าสู่ตำแหน่งและวิทยฐานะ

 

 

 

 

 

 

นายพิษณุ ชำนาญศิลป์
หัวหน้าทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

 

 

 

 

นางเบญญาภา คงรอด
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร