ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อรถตู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ตามเอกสารดังแนบ

หนังสือประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563