ลงทะเบียน Open House

🏨 Potisarn EP Open House 2020
วันที่ 25-26 มกราคม 2563
รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563 รอบบ่าย (รอบเดียว) เวลา 12.30–16.00 น.
รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 รอบเช้า เวลา 8.30–12.00 น.
รอบที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 รอบบ่าย เวลา 12.00–16.30
🌎 ลงทะเบียน online
https://forms.gle/Q2eYsuf9rJtHHUCg8
☎️ ลงทะเบียนทางโทรศัพท์ โทร. โครงการ English Program 02-448-7018 / วิชาการ 02-448-7105 / ประชาสัมพันธ์ 02-448-6931
ลงทะเบียนหน้างาน (Walk-in)