กำหนดการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ/IEP

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP
? ประเภท เขตพื้นที่บริการ
ในเขตพื้นที่บริการ รับทั้งหมด 98 คน
โดยปีนี้ มีการเพิ่มเขตพื้นที่บริการและแขวงดังนี้
#เขตตลิ่งชัน เฉพาะแขวง บางระมาด ฉิมพลี บางพรม คลองชักพระ บางเชือกหนัง
#เขตภาษีเจริญ เฉพาะแขวงบางแวก คลองขวาง บางด้วน

‼️โดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่บริการดังกล่าว สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/38MVm0I

 #กำหนดการ
– เปิดระบบ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป (ขณะนี้เปิดระบบแล้ว)
– นำใบแจ้งชำระเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ จ่ายผ่านระบบแอพพลิเคชัน
– หลังชำระเงิน รอ 1-2 วัน เพื่อพิมพ์ใบสมัคร ที่จะต้องใช้ในการยื่นพร้อมเอกสารในวันสมัครจริง
– นำใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ยื่นสมัครจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 63
– สอบคัดเลือก 28 มี.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น
– ประกาศผลสอบ 1 เม.ย. 63
– มอบตัว 6 เม.ย. 63

‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)

 

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP
? ประเภทนอกพื้นที่บริการ รับจำนวน 227 คน และเงื่อนไขพิเศษ รับจำนวน 65 คน

 #กำหนดการ
– เปิดระบบ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป (ขณะนี้เปิดระบบแล้ว)
– นำใบแจ้งชำระเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ จ่ายผ่านระบบแอพพลิเคชัน
– หลังชำระเงิน รอ 1-2 วัน เพื่อพิมพ์ใบสมัคร ที่จะต้องใช้ในการยื่นพร้อมเอกสารในวันสมัครจริง
– นำใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ยื่นสมัครจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 63
– สอบคัดเลือก 28 มี.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น
– ประกาศผลสอบ 1 เม.ย. 63
– มอบตัว 6 เม.ย. 63

‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)

 

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
นักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ/IEP
? ประเภทความสามารถพิเศษกีฬา รับฟุตซอลจำนวน 10 คนคน และกีฬาอื่นๆ รับจำนวน 5 คน

 #กำหนดการ
– เปิดระบบ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป (ขณะนี้เปิดระบบแล้ว)
– นำใบแจ้งชำระเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ จ่ายผ่านระบบแอพพลิเคชัน
– หลังชำระเงิน รอ 1-2 วัน เพื่อพิมพ์ใบสมัคร ที่จะต้องใช้ในการยื่นพร้อมเอกสารในวันสมัครจริง
– นำใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ยื่นสมัครจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 21-22 มี.ค. 63
– สอบคัดเลือกปฏิบัติ 24 มี.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น
– ประกาศผลสอบ/รายงานตัว 26 มี.ค. 63
– มอบตัว 6 เม.ย. 63
? หากไม่ผ่านคัดเลือกรอบปฏิบัติ สามารถสอบข้อเขียน โดยใช้สิทธิ์ตามเงื่อนไข ในเขต/นอกเขตพื้นที่บริการได้

‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)

 

❇️ กำหนดการรับสมัคร ปีการศึกษา 2563
? นักเรียน ม.4 ห้องเรียนปกติ

 จบจากโรงเรียนอื่น และ พ.ส. 20 คน
 เงื่อนไขพิเศษ 20 คน

แผนการเรียนที่เปิดรับปี 2563
เตรียมแพทย์-เภสัช
เตรียมวิศวะ-สถาปัตย์
เตรียมวิทย์-คอม
เตรียมนิเทศ-มนุษย์
เตรียมศิลปกรรม
เตรียมบริหารธุรกิจ-บัญชี
เตรียมนิติ-รัฐศาสตร์

** การเลือกแผนการเรียนจะให้เลือกโดยจัดลำดับ 1-3 ที่ต้องการ ในวันที่ยื่นเอกสารการสมัครที่จุดรับสมัคร

 #กำหนดการ
– เปิดระบบ กรอกข้อมูลแจ้งความประสงค์ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 11 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ถึง 25 มี.ค. 63 ที่ http://203.114.116.51/psadmission
– นำใบแจ้งชำระเงิน ชำระได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหรือ จ่ายผ่านระบบแอพพลิเคชัน ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ถึง 25 มี.ค. 63 / หลังชำระเงิน รอ 1-2 วัน เพื่อพิมพ์ใบสมัครเข้าเรียนได้ที่ http://203.114.116.51/psadmission/login.php ที่จะต้องใช้ในการยื่นพร้อมเอกสารในวันสมัครจริง
– นำใบสมัคร พร้อมเอกสารต่างๆ ยื่นสมัครจริง เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ระหว่างวันที่ 21-25 มี.ค. 63
– สอบคัดเลือกข้อเขียนวันที่ 29 มี.ค. 63 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น
– ประกาศผลสอบ รายงานตัว 4 เม.ย. 63
– มอบตัว 7 เม.ย. 63

‼️ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

☎️หากมีปัญหาข้อสงสัย โทร. 024486130 ต่อ 117 (กลุ่มบริหารวิชาการ)