ประกาศผลการเรียนกลางภาคเรียนที่ 2/2562

📌 แจ้งประกาศผลการเรียนกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
🌎 นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนที่ได้ที่ http://203.114.116.51/transcripts/index.php

สอบถามปัญหาการใช้งานได้ที่ Line id : @tcr2679o (ให้บริการในวันราชการ เวลา 08.00-16.30 น.) ‼️ตอบคำถามเฉพาะปัญหาการใช้งานระบบเท่านั้นนะคะ เรื่องอื่น ๆ ติดต่อวิชาการ โทร.024486130 ต่อ 117