รางวัลเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563

นักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร ได้รับการคัดเลือกและเข้ารับ
รางวัลเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2563
เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี  เด็กหญิงณัฏฉพัชร์ นาคขำ นักเรียนชั้น ม.1/7
ด้านกีฬาและนันทนาการ  เด็กหญิงบุษปภาพร สุขเติม นักเรียนชั้น ม.3/12
ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<