ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผอ.,กลุ่มบริหารงบประมาณ,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่,แม่บ้าน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานผู้อำนวยการ, เจ้าหน้าที่งานสำนักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ, ช่างไฟฟ้า, ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่, แม่บ้าน


ดูผลการคัดเลือกทางลิ้งค์ด้านล่างนี้

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผอ.,กลุ่มบริหารงบประมาณ,ช่างไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่,แม่บ้าน