โพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน “โพธิสารเกมส์” ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
กีฬาโพธิสารเกมส์ ครั้งที่ 32 “อัญมณี 5 ทวีป ดั่งดวงประทีปโพธิสาร เล่นกีฬาสนุกสนาน สร้างอุดมการณ์สามัคคี”
มีการประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรด และแบ่งการแข่งขันกีฬาออกเป็น 10 ประเภท
ได้แก่ 1.ฟุตซอล 2. วอลเลย์บอล 3.บาสเกตบอล 4.เทเบิลเทนนิส 5.แชร์บอล
6.แบดมินตัน 7.เปตอง 8.กรีฑา 9.ลีลาศประยุกต์ และ 10.กีฬาพื้นบ้าน ชักเย่อ กระโดดเชือกแบบว่องไวและวิ่งผลัด

มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ส่งเสริมให้นักเรียน และเยาวชนได้ออกกำลังกาย เปิดโอกาสให้นักเรียนได้นำความรู้และประสบการณ์ตรงที่เรียนมาแล้วในวิชาพละศึกษามาใช้ในสภาพจริง
พร้อมทั้งให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามรถของแต่ละบุคคล ได้ทำงานร่วมกัน ร่วมรับผิดชอบ
โดยใช้กีฬาเป็นสื่อ ส่งเสริม และฝึกฝนให้นักเรียนมีสมรถภาพทางกาย ความเป็นระเบียบ ความสามัคคี ความมีน้ำใจ
รักการออกกำลังกาย รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ระหว่างนักเรียนด้วยกัน และระหว่างนักเรียนกับคณะครูในสถานศึกษา ตรงตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
เมื่อวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<