การแข่งขันเทควันโด กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์ “

นางสาวพุทธิมา อิสมัน นักเรียนชั้น ม.3/5
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเทควันโด ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์คู่ผสม
และผ่านการคัดเลือก ได้เป็นตัวแทนภาค 1 กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 ต่อไป
ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ นักเรียนชั้น ม.1/12
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 36 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “ตราดเกมส์ “
เมื่อวันที่ 4 – 14 พฤศจิกายน 2562
ณ จังหวัดตราด