กิจกรรมวันเอดส์โลก

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร จัดกิจกรรมวันเอดส์โลก
เนื่องด้วยองค์กรอนามัยโลกได้กำหนด ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันเอดส์โลก
โดยมีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ ในหัวข้อ “เอดส์และเพศศึกษา ปี 2562”
ฉายหนังสั้น รู้ทันเอดส์  พร้อมทั้งการให้ความรู้เรื่อง เอดส์ เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล
และการแสดง Cover Dance จากทีมตัวแทนนักเรียนชุมนุม To Be Number One

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<