เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ English Summer Camp ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

 

 

 

เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ English Summer Camp ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 15-25 มีนาคม พ.ศ. 2563
รับสมัครจำนวน 40 คน

**ติดต่อขอรับใบสมัครและติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ครูพจนารถ วิชยานฤพล (ห้องประชาสัมพันธ์)
หมายเลขโทรศัทพ์ 02-4486931, 02-4486130 ต่อ 8011  หรือ 090-9782149

*รายละเอียดโครงการ English Summer Camp ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ http://bit.ly/2qQn8bC