ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบและห้องสอบของนักเรียนที่สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562

🏨 ประกาศรายชื่อที่นั่งสอบและห้องสอบของนักเรียนที่สอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2562
 ให้นักเรียนตรวจสอบชื่อ-สกุล,เลขที่นั่งสอบ 007-000xx และห้องที่สอบ
🌎 เปิดดูได้ที่ http://bit.ly/35D1LJw