ประกาศปิดเรียนเป็นการภายใน ในวันที่ 29 พ.ย. 62 เนื่องจากโรงเรียนเป็นสนามสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

🏨แจ้งประกาศปิดเรียนเป็นการภายใน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ตามหนังสือราชการแจ้งนี้ http://bit.ly/2OnbuhE