กำหนดการรับสมัคร Pre ม.1 ปีการศึกษา 2563

🏫 แจ้งเลื่อนกำหนดการรับสมัคร Pre ม.1

 เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563 – 15 กุมภาพันธ์ 2563
 กรอกข้อมูล และพิมพ์ใบสมัครได้ที่ http://203.114.116.51/prem1 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2563
 เริ่มชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2563
 สอบวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 (สอบ 5 วิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาและภาษาอังกฤษ)

‼️ ทางโรงเรียนขออภัยมา ณ ที่นี้