การเเข่งขันขับขานประสานเสียง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรเป็นศูนย์การแข่งขันขับขานประสานเสียง ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา 2562
โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 กลุ่ม 1 และกลุ่ม 2 นำนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 8 ทีม
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<