ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบธรรมศึกษาปี 2562

🏨 ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบธรรมศึกษาปี 2562
🌎 ตรวจสอบูรายชื่อได้ที่ http://bit.ly/2PASJrU
หากไม่ปรากฏรายชื่อ หรือ ชื่อ-นามสกุล สะกดผิด หรือ รายชื่อผิดชั้นที่สมัครสอบ หรือ ต้องการสมัครสอบเพิ่มเติม
📌ติดต่อกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ภายในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562