โครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม

กลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียน จำนวน 4 คน
ได้แก่ นายวรยล ลลวลัย  นายปรโชต อักษรนิตย์  นายวิญญู รังสีเลิศ  นายอภิวิญช์ จันทร์แต้ม
โดยครูผู้สอน จำนวน 2 คน คือครู ธนสรณ์ สุมังคละกุล และครูอภิชญา ชาระ
ที่ได้ผ่านคัดเลือกเข้ารอบ 14 ทีมสุดท้ายในโครงการออกแบบเกม ออกแบบสังคม
เป็นกิจกรรมอบรมพัฒนา เพื่อสร้างเกมการศึกษาตลอดระยะเวลาโครงการอีก 2 ปี ต่อไป
ระหว่างวันที่ 15-18 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<