กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร นำนักเรียนจำนวน 22 คน ครู 2 คน
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ โรงเรียนมัธยมแห่งที่ 39 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในระหว่างวันที่ 11 – 20 ตุลาคม 2562
โดยมีกิจกรรม เรียนภาษาจีน ศิลปวัฒนธรรมจีน
เช่น ตัดกระดาษ ทำเกี๊ยว ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญๆ ในมหานครปักกิ่ง
ได้แก่ กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังต้องห้าม วัดเทียนถาน พระราชวังฤดูร้อน ของพระนางซูสีไทเฮา และกิจกรรมอื่น ๆ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<