การซ้อมการแสดงนาฏศิลป์ งาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร เป็นเจ้าภาพฝึกซ้อมการแสดงนาฏศิลป์
ร่วมกับโรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนวัดพุทธบูชา โรงเรียนบางปะกอก วิทยาคม โรงเรียนศึกษานารีวิทยา และโรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน
เพื่อเป็นตัวแทนไปเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย ในงาน Kagoshima Asian Youth Arts Festival ครั้งที่ 14
ณ เมืองคาโกชิมะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 16-22 ต.ค.2562
โดยมีคุณครู เบ็ญจมาศ ถวิลหวัง, คุณครูชลดา โกสวัสดิ์ เป็นผู้ฝึกซ้อม
และมีนักเรียนของโรงเรียนโพธิสารพิทยากร 4 คน คือ น.ส.ธันยพร ชนะพันธุ์, ด.ญ.วราภรณ์ คำตัน,
น.ส.ชนนิกานต์ เอนกธรรม และ น.ส.พิมพ์อร จิระณรงค์ศิริ ร่วมเป็นตัวแทน

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<