การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วมแข่งขันอุดรธานีเกมส์

การคัดเลือกตัวแทนนักกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 41 อุดรธานีเกมส์
ระหว่างวันที่ 15 – 23 มกราคม 2563 ณ จังหวัดอุดรธานี

โดย นายปิติกมล พานแก้ว ม.3/12
นายธนโชติ ลาภบำรุงวงศ์ ม.5/8
เข้าร่วมคัดเลือกในนามโรงเรียนโพธิสารพิทยากร
กีฬาแบดมินตัน ประเภทชายเดี่ยว ได้เป็นตัวแทน กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562