การแข่งขันฟุตซอล H3 เทิดพระเกียรติวันพ่อ รุ่นอายุ 14 ปี

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นำนักกีฬาฟุตซอล โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล H3 เทิดพระเกียรติวันพ่อ รุ่นอายุ 14 ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากทั้งหมด 8 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
ณ สนามกีฬาฟุตซอล H3 STADIUM

มีรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันดังต่อไปนี้
1. ด.ช.วัชรพล รสทิพย์ ม.2/8   2. ด.ช.ขวัญชาติ ม่วงเจริญ ม.2/9   3. ด.ช.ภูวิศ ทองลิ้ม ม.2/11   4. ด.ช.ทศภพ วรรณปกาสิต ม.2/12   5. ด.ช.นราธิเบศ คงเอียด ม.2/12
6. ด.ช.นาดีน เทพรักษา ม.2/12   7. ด.ช.ภวัต สมัคเสวี ม.2/12   8. ด.ช.ภวิศ แก้วสมนึก ม.2/12   9. ด.ช.วรพจน์ บริบูรณ์ ม.2/12   10. ด.ช.วัฒธนกรณ์ จันทร์เกลี้ยง ม.2/12
ผู้ควบคุมทีม ครูสมภพ โชคสมศิลป    ผู้ฝึกสอน ครูพันธมิตร พงษ์สนิท

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด.ช.ทศภพ วรรณปกาศิต ชั้น ม.2/12 ได้รับรางวัลนักกีฬาฟุตซอลยอดเยี่ยม (MVP) การแข่งขันฟุตซอล H3 เทิดพระเกียรติวันพ่อ รุ่นอายุ 14 ปี