อบรม “โครงการดอกบัวดินไทยถวายพระและของที่ระลึกฝึกสร้างสรรค์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนโพธิสารพิทยากร สพม.1
ดำเนินการจัดอบรม
“โครงการดอกบัวดินไทยถวายพระและของที่ระลึกฝึกสร้างสรรค์”
เมื่อวันที่ 23-25 กันยายน 2562
ณ ห้องหัตถประดิษฐ์ 2 (ห้อง 446) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 คน คือ นักเรียนแผนการเรียนเทคโนโลยี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4/10 ม.5/10 และ ม. 6/10

จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคคลากรที่สนใจเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การทำดอกบัวจากดินไทย
และของที่ระลึกจากดินไทยไปต่อยอด การเรียนรู้พัฒนางาน และการนำไปประกอบอาชีพได้
และนำผลงานจัดเป็นแจกันดอกบัวถวายพระเพื่อบูชาในห้องประชุมโรงเรียน 4 ห้อง คือ
1. ห้องประชุมกาญจนาภิเษก
2. ห้องประชุมขันติธรรมาภิรม
3. ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ
4. เวทีหน้าเสาธง สนามหลวงพิลาศวรรณสาร
โดยมีวิทยากร นางมาลินี เวชตระกูล และ นางสาวสุขใจ ศรีฤทธิ์
จากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง)

ผู้รับผิดชอบโครงการฯ
นางศรสวรรค์ แนบเนื้อ ตำแหน่งครู คศ.3 และ นางสาวปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ ตำแหน่งครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<