กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูและบุคลากรในโรงเรียน ครั้งที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูและบุคลากรในโรงเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

โดยมีการจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล อาทิ เช่น
เกมปิดตาตีหม้อ เกมวิบาก  แข่งขันชักเย่อ
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล แชร์บอล ฟุตซอล เป็นต้น

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<