กำหนดการอบรมธรรมศึกษา ประจำปี 2562

? แจ้งกำหนดการอบรมธรรมศึกษา (ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก) ประจำปี 2562
 ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ระหว่างเวลา 07.30-16.00 น.
 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมธรรมศึกษาได้ที่  http://bit.ly/2o9W6uD
? วันที่ 7 ตุลาคม 2562 แต่งกายชุดนักเรียน (เสื้อขาว)
? วันที่ 8 ตุลาคม 2562 แต่งกายเสื้อพละ (ชายกางเกงนักเรียน/ หญิงกระโปรงนักเรียน)
?วันที่ 9 ตุลาคม 2562 แต่งกายเสื้อคณะสี (ชายกางเกงนักเรียน/ หญิงกระโปรงนักเรียน)