กิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งานแนะแนว)
จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC: Youth Counselor)
เรื่อง “ทักษะการให้คำปรึกษา 5 ขั้นตอน ในชีวิตประจำวัน”
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 132 คน และวิทยากร 5 คน โดย
อาจารย์นัฏฐา ชินนิธิพัฒน์  อาจารย์สุภัคษา สรรพคุณ  อาจารย์ชาญวุฒิ รำไพ  อาจารย์ณัฐพงศ์ จันทราและนายฐปกร กำปนาท
ณ ห้องประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<