ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซ์้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายละเอียดตามลิ้งค์ที่แนบมา

http://bit.ly/2l0EhfZ