การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย
จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรกีฬาระดับชาติ
“การพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลคนหูหนวก ระดับ 2”
โดยมีวิทยากร อ.บงการ พรหมผุย และ อ.วิศาล ไหมวิจิตร
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2562
ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้ส่งครูพันธมิตร พงษ์สนิท เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<