การแข่งขันเทควันโด RSU FAI-FAH BY TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศครั้งที่ 10

ด.ญ.พุทธิมา อิสมัน ม.3/5 ได้รับรางวัล
🥇เหรียญทอง พุมเซ่ Freestyle เดี่ยวหญิง 17 ปี
🥇เหรียญทอง พุมเซ่ Freestyle คู่ 17 ปี
ด.ช.คชภพ วงศ์เจริญ ม.1/12 ได้รับรางวัล
🥈เหรียญเงิน พุมเซ่เดี่ยวชาย 13-14 ปี
🥈เหรียญเงิน พุมเซ่ทีมผสม 13-14 ปี
🥉 เหรียญทองแดง พุมเซ่ Freestyle เดี่ยวชาย 13 ปี
ในการแข่งขันเทควันโด RSU FAI-FAH BY TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศครั้งที่ 10
ณ อาคารนันทนาการ สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต ม.รังสิต
วันที่ 7 กันยายน 2562