การแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ในงานอักษราวิชาการ​ 2562​

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส ??) โรงเรียนโพธิสาร​พิท​ยากร​

ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาฝรั่งเศส​ ในงานอักษราวิชาการ​ 2562​ ณ​ คณะอักษรศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ศิลปากร​ วิทยาเขตพระราชวังสนาม​จันทร์

​ เมื่อวันจันทร์ 26 สิงหาคม 2562

ผลการแข่งขันได้รับ​ 2​ รางวัล​ ได้แก่

1.​ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ​ปัญหา​เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส​ ได้แก่​ นายเมธานันต์​ งามกิตติคุณ​ ม.5/2​ ได้เกียรติบัตรและเงินรางวัล​ 5,000​ บาท

2.​ รางวัลชมเชยการแข่งขันตอบปัญหา​เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธร​รม​ฝรั่งเศส​ ได้แก่​ นายอธิสิทธิ์​ แจ่มศรี​ ม.5/5 ได้รับเกียรติบัตร

ควบคุมและฝึกซ้อมโดยครูสถาพร เผือกมุ่ย และ ครูกาญจนา สุวรรณสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร

   Le département de la langue étrangère (français) a participé au concours de français de Aksara Vichakarn 2019 à la faculté des lettres, Université Silpakorn, Sanamchandra Campus au 26 août 2019. Les élèves de français ont gagné deux prix.

  1. Le prix d’excellent dans le concours de questions-réponses de la langue et la culture française : M.Maythanant Ngamkittikhun en M.5/2, a remporté le certificat et le prix 5,000 baht.
  2. Le prix de compliment dans le concours de questions-réponses de la langue et la culture française : M.Athisit Jamsri en M.5/5, a remporté le certificat.

Entraîné par M.Sathaporn PHUAKMUI et Mlle. Kanchana Suwannasuk, professeurs de français de l’école Potisarnpittayakorn.