การแข่งขันทักษะภาษาจีน เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
จัดการแข่งขันทักษะภาษาจีนเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันในระดับภาค
โดยมีการแข่งขันเล่านิทานภาษาจีน ร้องเพลงจีน คัดลายมืออักษรจีน
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ และห้องศูนย์ภาษาจีน
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<