คณะกรรมการนักเรียน(ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก) รับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14

คณะกรรมการนักเรียน(ชุมนุมจิตอาสารักษ์โลก) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประกายเพชร กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประเภทกลุ่มเยาวชน
โดยเข้ารับโล่รางวัลจาก นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เขตดินแดง
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<