การประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการประกวดวงโฟล์คซอง ครั้งที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2562
โดยแบ่งการประกวดวงโฟล์คซองเป็น ระดับชั้น ม.ต้น และ ม. ปลาย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<