“ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดงาน
“สืบสานพระราชปณิธานแผ่นดินธรรม” “ศิลปะสร้างสรรค์ สารพันบรรเลง ครื้นเครงฟ้อนรำ” ครั้งที่ 17
เพื่อเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนด้านทัศนศิลป์ ดนตรีและนาฏศิลป์ จัดนิทรรศการวิชาการการแสดงผลงานของนักเรียน
โดยนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ ประธานที่ปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี
ณ สนามหลวงพิลาศวรรณสาร และบริเวณลานโพธิ์พุฒภิรม
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<