ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงศึกษาธิการ

ครูศรสวรรค์ แนบเนื้อ และครูปริญญ์ยุพา ฮวดปากน้ำ นำนักเรียนเข้าร่วมชมนิทรรศการ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562
ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<