กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส(La fête nationale française) ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) โรงเรียนโพธิสารพิทยากร
ได้จัด กิจกรรมวันชาติฝรั่งเศส?? (La fête nationale française) ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562
โดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส ได้ร่วมในการแสดง 3 รายการได้แก่
1. การเดินแฟชันโชว์ชุดแต่งกายประจำชาติฝรั่งเศส (Le defile de mode de costume traditionnel)
2. การเต้นรำประกอบเพลง Tous les garçons et les filles และ การเต้นรำพื้นเมือง La danse des canards
และ 3. การตอบปัญหาชิงรางวัลจากสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
ซึ่งคำถามเป็นการบูรณาการวิชาภาษาฝรั่งเศสกับกลุ่มสาระต่างๆ เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ ศิลปะ และ พลศึกษา
โดยกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นส่งเสริมเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสและฝึกฝนการทำงานร่วมกันแก่นักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<