การแข่งขันกอล์ฟ รายการ Permier Golf Academy San Diego Hawk Open ประเทศสหรัฐอเมริกา

ด.ญ.บุษปภาพร สุขเติม ม.3/12
เข้าแข่งขันกอล์ฟรายการ Permier Golf Academy San Diego Hawk Open
วันแรก ตี 36/36 =72 อยู่ที่สาม
วันที่สอง ตี 38/31 = 69
สองวันรวม 141 -3อันเดอร์พาร์
ได้อันดับที่สองมาครอง
ณ สนามกอล์ฟ Twin Oaks Golf Course ประเทศสหรัฐอเมริกา
แข่งขันระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฏาคม 2562