ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จาก สพม.1

โรงเรียนโพธิสารพิทยากรต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
นำโดยนายอดิเรก รัตนธัญญา ประธานชมรมข้าราชการบำนาญแห่งประเทศไทย
นายศรายุทธ รัตนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราชบพิธ
นายณรงค์ คงสมปราชญ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีธาภิเศก
นางสวิชญา เชื่อถือ นักจัดการทั่วไปชำนาญพิเศษ
นางสาวสุภาวดี คำนาดี ศึกษานิเทศก์และประเมินผลการจัดการศึกษา
เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายดังกล่าว ของสถานศึกษา
และนำเสนอผลการดำเนินการปัจจัยแห่งความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรค
ในการดำเนินการต่อคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาหรือช่วยเหลือต่อไป
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก

ภาพกิจกรรม   รูปภาพเพิ่มเติม >>คลิก<<